เครื่องปั่นไฟ Mitsubishi ของเราสามารถเลือกเครื่องยนต์ได้จาก 2 ประเทศ คือ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน โดยรายละเอียดแต่ละรุ่นดังนี้

เครื่องยนต์ Mitsubishi ได Stamford ชุดควบคุม DEEPSEA DSE7320

1.TMC750T, engine : S6R2-PTA-C, alternator : S5L1D-F4 ขนาด 750kVA / 600kW
2.TMC825T, engine : S6R2-PTAA-C, alternator : S5L1D-H4 ขนาด 825kVA / 660kW
3.TMC1375T, engine : S12R-PTA-C, alternator : S6L1D-H4 ขนาด 1403kVA / 1122kW
4.TMC1500T, engine : S12R-PTA2-C, alternator : S6L1D-H4 ขนาด 1500kVA / 1200kW
5.TMC1650T, engine : S12R-PTAA2-C, alternator : S7L1D-C41 ขนาด 1650kVA / 1320kW
6.TMC1900T, engine : S16R-PTA-C, alternator : S7L1D-E41 ขนาด 1873kVA / 1498kW
7.TMC2100T, engine : S16R-PTA2-C, alternator : S7L1D-F41 ขนาด 2035kVA / 1628kW
8.TMC2250T, engine : S16R-PTAA2-C, alternator : S7L1D-G41 ขนาด 2250kVA / 1800kW
9.TMC2500T, engine : S16R2-PTAW-C, alternator : S7L1D-J41 ขนาด 2500kVA / 2000kW

Showing all 9 results

  • เครื่องปั่นไฟ | Mitsubishi L3E | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก 8 kVA

  • เครื่องปั่นไฟ | Mitsubishi S12R-PTA | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1400kVA

  • เครื่องปั่นไฟ | Mitsubishi S16R-PTA2 | ขนาด 2000kVA

  • เครื่องปั่นไฟ | Mitsubishi S16R2-PTAW | 2500kVA 2mW

  • เครื่องปั่นไฟ | MITSUBISHI MGS0450B | 515kVA ญี่ปุ่นแท้

  • เครื่องปั่นไฟ | Mitsubishi S6R-PTA | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 550kW

  • เครื่องปั่นไฟ | MITSUBISHI MGS0650B | 780kVA จากญี่ปุ่น

  • เครื่องปั่นไฟ | Mitsubishi S4Q2 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 22 kVA

  • เครื่องปั่นไฟ | Mitsubishi S4S | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 33 kVA

Close Compare