logo S.E.A. Power Gentขายเครื่องปั่นไฟ โดย S.E.A. Power Gent
คุณกำลังอยู่ที่หน้า: Main Page > บทความสินค้า > ตรวจเช็คเครื่องปั่นไฟฟรี

มาตราหมวดหมู่

รายการสินค้าที่เลือกชมล่าสุด

ตรวจเช็คเครื่องปั่นไฟฟรี
Puvakorn / 2013-11-10

ตรวจเช็คเครื่องปั่นไฟฟรีโครงการ S.E.A. Care - บริการตรวจเช็คเครื่องปั่นไฟฟรี!!

 

วิสัยทัศน์ (Vission) : บริษัท เอส.อี.เอ. พาวเวอร์ เจ็นท์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบำรุงรักษาเครื่องปั่นไฟ ให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อบริการตรวจเช็คเครื่องปั่นไฟให้กับลูกค้าฟรี ทุกรุ่น ทุกขนาด ไม่มีค่าใช้จ่ายใด แม้จะไม่ได้ซื้อเครื่องกับทางเราก็ตาม

 

เป้าหมาย (Target) : บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการตรวจเช็คเครื่องปั่นไฟให้กับลูกค้าของบริษัท 100%เต็ม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องขนาดใด และบริษัทยังให้บริการกับลูกค้าท่านอื่นๆที่มีความสนใจโครง แม้จะไม่ได้ซื้อเครื่องปั่นไฟกับเราก็ตาม

 

พันธกิจ(Mission)

   1.มุ่งเน้นการให้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องปั่นไฟ เพื่อให้เครื่องมีประสิทธิภาพสูงสุด

   2.ควมคุมการดำเนินงานด้วยวิศวะกรที่มีความรู้ความเข้าใจในการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

   3.ดำเนินการตรวจเช็คฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 

หวังว่าลูกค้าของเราจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด

S.E.A. Power Gent Co., Ltd.

Top Page Home Page