logo S.E.A. Power Gentขายเครื่องปั่นไฟ โดย S.E.A. Power Gent
คุณกำลังอยู่ที่หน้า: Main Page > บทความสินค้า > การผลิตไฟฟ้าจากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น

มาตราหมวดหมู่

รายการสินค้าที่เลือกชมล่าสุด

การผลิตไฟฟ้าจากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น
Puvakorn / 2012-11-12

การผลิตไฟฟ้าจากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification)

กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) สามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้ 2 รูปแบบ คือ 1.นำมาผ่านชุดลดอุณหภูมิและทำความสะอาดก๊าซ และส่งเข้าเครื่องยนต์ก๊าซ ( Gas Engine) เพื่อผลิตไฟฟ้า หรือ 2.ป้อนก๊าซเข้าไปเผาไหม้ในหม้อไอน้ำ เพื่อผลิตไอน้ำแล้วนำไปหมุนกังหันไอน้ำผลิตไฟฟ้า หรือนำความร้อนของไอน้ำไปใช้ประโยชน์อื่นต่อไป

 

การผลิตเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตา จากระบบไพโรไลซิส

 

แก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) และไพโรไลซิส (Pyrolysis) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกันในการเปลี่ยนชีวมวลซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ให้กลายเป็นก๊าซที่เผาไหม้ได้ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไฮโดรเจน (H2) และก๊าซมีเทน (CH4) โดยกระบวนการดังกล่าวเป็นการเผาไหม้อินทรียสารแบบจำกัดปริมาณออกซิเจน ทำให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ กระบวนการกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น เริ่มจากการคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถรีไซเคิลและขายได้ ขยะอันตราย ขยะที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ และขยะที่อาจจะระเบิดได้ออกจากขยะรวม จากนั้นนำขยะที่เหลือผ่านกระบวนการย่อยให้มีขนาดเล็กลงและมีขนาดใกล้เคียงกัน อบให้แห้ง (กรณีที่มีความชื้นสูง) และป้อนเข้าเตาเผาไพโรไรซิสหรือแก็สซิไฟเออร์ ก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้มีค่าความร้อนเฉลี่ยประมาณ 5 เมกะจูล/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานต่อไป

 

เครื่องปั่นไฟ แก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) และไพโรไลซิส (Pyrolysis)

 

ที่มา : บจก.พลูตาหลวงรีไซเคิล
ร่วมแบ่งปันข้อมูล : www.seapowergent.com

 

แสดงความคิดเห็น(ยอดรวม0หมายเลขของผู้ใช้ความคิดเห็น)

  • คุณยังไม่ได้แสดงข้อคิดเห็น
รวมทั้งหมด 0 บันทึก, แบ่งออกเป็น1 หน้า. Main Page ก่อนหน้า หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย
ชื่อผู้ใช้: บุคคลทั่วไป
E-mail:
ระดับ:
เนื้อหา:
รหัสยืนยัน: captcha
Top Page Home Page