logo S.E.A. Power Gentขายเครื่องปั่นไฟ โดย S.E.A. Power Gent
คุณกำลังอยู่ที่หน้า: Main Page > บทความสินค้า > เครื่องปั่นไฟ | พลังถ่านหิน ว้าวว

มาตราหมวดหมู่

รายการสินค้าที่เลือกชมล่าสุด

เครื่องปั่นไฟ | พลังถ่านหิน ว้าวว
Puvakorn / 2012-10-24

 

 เทคโนโลยีการแปรรูปถ่านหินให้เป็นแก๊สเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟ

 

Coal mine power plant | เครื่องปั่นไฟ พลังถ่านหิน วะวะ ว่ะ ว้าวว..

กระบวนการแปรรูปถ่านหิน(Coal gasification)ให้เป็นแก๊สเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อีกหนึ่งพลังงานทางเลือกสามารถเปลี่ยนถ่านหินให้เป็นพลังงานสะอาด เป็นที่รู้กันดีกว่าน้ำมันจะหมดไปจากโลกนี้ในเวลาประมาณ50ปีข้างหน้า ส่วนถ่านหินนั้นยังมีให้เราใช้กันได้อีกอย่างน้อย 200ปี ถ่านหินสามารถเป็นพลังงานหลักที่มั่นคงให้กับเราได้ ปัจจุบันเครื่องปั่นไฟสามารถใช้เชื้อเพลิงจากแก๊สถ่านหินได้เป็นอย่างดีนับเป็นอนาคตที่สดใสด้านพลังงานอย่างแท้จริง

  

ถ่านหิน พลังงานที่ยั่งยืน

ประวัติความเป็นมาของถ่านหิน

การนำถ่านหินมาใช้เป็นครั้งแรกเริ่มขึ้นเมื่อชาวอินเดียนอเมริกัน ซึ่งอาศัยในบริเวณอริโซนาในปัจจุบัน ได้ใช้ถ่านหินเพื่ออบเครื่องปั้นดินเผาที่ทำมาจากดิน ต่อมาผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยุโรปได้ค้นพบถ่านหินในอเมริกาเหนือในช่วงกลางคริสตศักราช 1600 แม้จะมีการใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อยในช่วงแรก เนื่องจากในยุคนั้นยังนิยมใช้พลังงานน้ำและถ่านไม้ แต่ถ่านหินได้กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญในช่วงปีคริสตศักราช 1800 ประชาชนเริ่มใช้ถ่านหินเพื่อผลิตสินค้าและเครื่องจักรกลไอน้ำ ส่งผลให้อเมริกากลายเป็นแหล่งพลังงานอันดับหนึ่ง จนกระทั่งความต้องการน้ำมันเข้ามาแทนที่

แต่อย่างไรก็ตามการนำถ่านหินมาใช้ประโยชน์จำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการใช้ถ่านหินส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาจำนวนมาก เช่น ควัน ฝุ่นละออง สุขภาพของชุมชน เป็นต้น จากสาเหตุดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี การนำถ่านหินมาใช้โดยที่คำนึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งทางออกหนึ่งของการนำถ่านหินมาใช้ คือ เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดโดยการแปรรูปถ่านหิน (Coal Conversion) ให้เป็นแก๊สเชื้อเพลิง (Coal gasification)

 

เทคโนโลยีการแปรรูปถ่านหินให้เป็นแก๊สเชื้อเพลิง

 

เทคโนโลยีการแปรรูปถ่านหิน
เทคโนโลยีการแปรรูปถ่านหินให้เป็นแก๊สเชื้อเพลิง (Coal gasification Technology) นั้นมีการพัฒนามาเป็นระยะเวลานานแล้ว โดยมีรายงานการทดลองเกี่ยวกับแก๊สซิฟิเคชั่นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา รายงานระบุว่า โรงงานผลิตแก๊สเชื้อเพลิงแห่งแรก จากกระบวนแก๊สซิฟิเคชั่นได้สร้างขึ้นที่ประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1812 โดยบริษัท London and Westminster Chartered Gas, Light and Coke โดยผลิตแก๊สที่เรียกกันในสมัยนั้นว่า "Town gas" หรือ "Water gas" ซึ่งหมายถึง แก๊สจากการทำปฏิกิริยาของถ่านหินกับไอน้ำ ในเครื่องแก๊สซิฟายเออร์ (Gasifier)

 

การผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมกับกระบวนการผลิตแก๊สจากถ่านหิน

กระบวนการแปรรูปถ่านหินเป็นแก๊สเชื้อเพลิง เป็นกระบวนการออกซิเดชั่นถ่านหินเพียงบางส่วน โดยอาศัยหลักการการเผาไหม้ในสภาวะจำกัดอากาศ ซึ่งโดยทั่วไปกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น ประกอบด้วยปฏิกิริยาระหว่างคาร์บอนกับอากาศ ออกซิเจน ไอน้ำ หรือของผสมของสารดังกล่าวข้างต้น ที่อุณหภูมิสูงกว่า 700 องศาเซลเซียส กล่าวคือเมื่อถ่านหินที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบถูกเปลี่ยนไปเป็นแก๊ส ส่งผลให้สารไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น สารประกอบซัลเฟอร์และเถ้า จะถูกกำจัดออกจากแก๊สผลิตภัณฑ์ได้ง่ายกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการเผาไหม้ ซึ่งมีปริมาณอากาศมาก กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นต้องการความร้อนไปใช้ในการเกิดปฏิกิริยาต่างๆ โดยส่วนใหญ่ความร้อนนี้ได้จากการเผาไหม้บางส่วนของเชื้อเพลิงแข็งเอง โดยการป้อนอากาศหรือออกซิเจนเข้าไปในเตาปฏิกรณ์ โดยปกติอากาศที่ป้อนจะไม่เกินร้อยละ 35 ของปริมาณอากาศที่ต้องการทางทฤษฎี ดังนั้นแก๊สที่ได้จึงมีความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์แก๊สจากกระบวนการสูง ซึ่งส่งผลให้กระบวนการแยกหรือทำความสะอาดแก๊สมีประสิทธิภาพสูงด้วย กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นบางกระบวนการอาจใช้แหล่งความร้อนอื่นจากภายนอก ทำให้ลดการสูญเสียเชื้อเพลิงแข็งเนื่องจากการเผาไหม้ รวมทั้งสามารถเพิ่มคุณค่าทางความร้อนของผลิตภัณฑ์แก๊ส โดยการลดปริมาณไนโตรเจนจากอากาศที่ป้อน และคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากการเผาไหม้ ซึ่งแก๊สเหล่านี้ถ้าออกมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์แก๊สในปริมาณมากแล้ว จะทำให้ค่าความร้อนต่อหน่วยปริมาตรของแก๊สลดลง โดยแก๊สผลิตภัณฑ์ หรือแก๊สสังเคราะห์ที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ความร้อน หรือเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์เคมีภัณฑ์ต่างๆ เช่น แอมโมเนีย เมทานอล หรือก๊าซไฮโดรเจน รวมถึงเชื้อเพลิงเหลว เป็นต้น

 

 

 

ที่มา : วารสารเครือข่ายพลังงานชีวภาพ ฉบับที่ 3/2553

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ร่วมแบ่งปันข้อมูลดีๆโดย : www.seapowergent.com

 

แสดงความคิดเห็น(ยอดรวม0หมายเลขของผู้ใช้ความคิดเห็น)

  • คุณยังไม่ได้แสดงข้อคิดเห็น
รวมทั้งหมด 0 บันทึก, แบ่งออกเป็น1 หน้า. Main Page ก่อนหน้า หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย
ชื่อผู้ใช้: บุคคลทั่วไป
E-mail:
ระดับ:
เนื้อหา:
รหัสยืนยัน: captcha
Top Page Home Page