logo S.E.A. Power Gentขายเครื่องปั่นไฟ โดย S.E.A. Power Gent
คุณกำลังอยู่ที่หน้า: Main Page > บทความสินค้า > 7แนวทางที่ซุนวูไม่ได้บอกแต่SMEsไทยควรรู้

มาตราหมวดหมู่

รายการสินค้าที่เลือกชมล่าสุด

7แนวทางที่ซุนวูไม่ได้บอกแต่SMEsไทยควรรู้
Puvakorn / 2012-09-15
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน(AEC)
 
7แนวทางที่ซุนวูไม่ได้บอก แต่SMEsไทยควรจะรู้ 
 
     1. การเรียนรู้คู่แข่ง เมื่อเกิดคู่แข่งใหม่จากอาเซียน SMEs จำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้คู่แข่งเหล่านั้น เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะเผชิญหน้าในการแข่งขันได้ การวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้รู้จักคู่แข่งจะช่วยให้SMEs นั้นๆ พร้อมรับกับการแข่งขันได้ ซึ่งนอกเหนือจากคู่แข่ง 9 ประเทศอาเซียนแล้ว ยังมีเพิ่มอีก 3 หรือ 6 ประเทศที่ต้องเรียนรู้ (ASEAN+3,+6)  
 
     2. เสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิต ลดต้นทุนการผลิตด้วยการบริหารจัดการต้นทุน อย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการผลิต ผลักดันการผลิตสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา  
 
     3. เร่งเสริมจุดแข็ง ลดจุดอ่อน บริษัทจำเป็นต้องพัฒนาจุดแข็งให้ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นและลดจุดอ่อนลงให้ได้มากที่สุด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับคู่แข่งที่อาจเข้าสู่การแข่งขันได้ทุกเมื่อ  
 
     4. ผูกมัดใจลูกค้าในทุกรูปแบบ บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมสนับสนุนหรือเคยผลิตส่งบริษัทแม่อาจถูกแย่งลูกค้าโดยคู่แข่งในประเทศอื่นที่ได้เปรียบมากกว่าในการเป็นฐานการผลิต ผู้ประกอบการที่เริ่มมีตราสินค้า(Brand)เป็นของตนเอง ควรทำการศึกษาพฤติกรรมตลาดในเชิงพาณิชย์อยู่เสมอเพื่อที่จะผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนเกิดความชำนาญในทักษะการผลิตยิ่งขึ้น   
 
     5. ต้องคิด “ทำอย่างไรให้เขาอยู่กับเรา” เพื่อเป็นการป้องกันการถูกแย่งแรงงานฝีมือ SMEs ต่างๆ ควรมองหากลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยดึงดูดให้พนักงานที่มีความสามารถคงอยู่กับบริษัทไว้ให้ได้มากที่สุด  
 
     6. สร้างความเข้มแข็ง แก้ปัญหากลุ่มอุตสาหกรรมด้วยการรวมกลุ่ม Supply Chain Management เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ซึ่งกันและกันในกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น การนำเอาการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ของแต่ละโรงงานมาใช้เพื่อลดต้นทุน แก้ไขเรื่องค่าแรงสูงแต่ไม่มีประสิทธิภาพ และร่วมกันบุกตลาดต่างประเทศ เป็นต้น  
 
     7. ลดความเสี่ยงด้วยการกระจายคำสั่งซื้อ SMEs ควรมีการกระจายคำสั่งซื้อจากแหล่งอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ผู้ว่าจ้างรายใด รายหนึ่งจะลดหรือยกเลิกคำสั่งซื้อรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาคธุรกิจไทยและต่างประเทศให้กว้างขวาง เพื่อเพิ่มโอกาสในการร่วมทุนในการผลิตและการส่งออก  

Reputation ManagementSubmit Express

 
 
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  www.seapowergent.com 
 

แสดงความคิดเห็น(ยอดรวม0หมายเลขของผู้ใช้ความคิดเห็น)

  • คุณยังไม่ได้แสดงข้อคิดเห็น
รวมทั้งหมด 0 บันทึก, แบ่งออกเป็น1 หน้า. Main Page ก่อนหน้า หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย
ชื่อผู้ใช้: บุคคลทั่วไป
E-mail:
ระดับ:
เนื้อหา:
รหัสยืนยัน: captcha
Top Page Home Page